posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

MPŠRR - Poziv za podnošenje predloga projekta

MPŠRR - Poziv za podnošenje predloga projekta

Čaglavica, 12.06.2019. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja na Kosovu pokrenulo je fazu poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa ruralnog razvoja za 2019. godinu. Poziv za podnošenje predloga projekata otvoren je od 22.05.2019. do 01.07.2019. godine.

Svi poljoprivrednici i poljoprivredna gazdinstva koji žele da se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem mogu da podnesu zahtev za dobijanje pomoći od 20 do 500,000.00 evra u nekoliko podsektora.

Poziv se odnosi na 5 mera Programa za poljoprivredu i ruralni razvoj za 2019. godinu

MERA 101: Investicije u fizička sredstva poljoprivredne ekonomije

MERA 103: Investicije u fizička sredstva za preradu i promet poljoprivrednih proizvoda.

MERA 302: Diversifikacija farmi i razvoj poslovanja

MERA: Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

MERA 303: „Priprema i sprovođenje lokalnih razvojnih strategija - LEADER LEADER" - za lokalne akcione grupe (LAG).

Za sve procedure prijave i potrebnu dokumentaciju, informacije možete naći na veb

stranici Agencije za razvoj poljoprivrede, www.azhb-ks.net i na veb stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja www.mbpzhr-ks.net.

Informacije takođe možete dobiti i u regionalnim kancelarijama APR-a.

Obrazac za prijavu i priloženi dokumenti moraju se dostaviti u jednu od regionalnih kancelarija APR-a u: Prištini, Mitrovici, Peći, Đakovici, Prizrenu, Uroševcu i Gnjilanu svaki radni dan od 08.00 do 16.00 časova.

Dok će se za Meru 303 – „Priprema i sprovođenje lokalnih razvojnih strategija - LEADER pristup“ - za Lokalne akcione grupe (LAG-ove) – selekcija vršiti na nivou LDA - Centru.

 

12/06/2019 10:44
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar