posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

Koja je uloga međunarodne organizacije Caritas na Kosovu?

Koja je uloga međunarodne organizacije Caritas na Kosovu?

Na Kosovu je 1999 godine osnovana međunarodna organizacija Caritas sa ciljem da na održivi način smanji siromaštvo na Kosovu. Kako i na koji način pogledajte u prilogu koji sledi.

Caritas je međunarodna organizacija koja je na Kosovu osnovana 1999. godine sa ciljem da se smanji siromaštvo na održiv način. Cilj ove organizacije je pružanje podrške svim stanovnicima Kosova bez obzira na njihovu etničku pripadnost, starost ili pol. Sadašnja strategija fokusira se na stvaranje prihoda i obrazovanja u ranom detinjstvu. Tim povodom ova švajcarksa organizacija započela je pre nekoliko meseci projekat Interk koji za cilj ima da doprinese većem društvenom približavanju mladih na Kosovu. 

"Glavni cilj našeg projekta je socijalno zbližavanje kao i doprinos stvaranju prihoda mladih ljudi. U okviru projekta imamo dva dela projekta. Prvi deo projekta se odnosi na podržavanje mladih ljudi od 18 do 25 godina kroz radionice, kampove i 18 malih projekata, da rade na stvaranju svojih prihoda... Drugi deo projekta se odnosi na 12 mladih diplomaca i njihovom radu u školama - van školskim aktivnostima i podržavanju dece u socijalizaciji", rekla je Melis Bilbibani.

Ovaj projekat odnosi se na sve etničke grupe koje žive na Kosovu. U njemu su uključene škole u šest opština. 

"U okviru našeg projekta sarađujemo sa opštinom Prizren, Štrpce, Gračanica, Kamenica, Kosovo Polje i Obelić", rekla je Bilibani. 

Kojim školama?

“I dalje smo u procesu selekcije škola tako da ne bih mogla da vam dam odgovor na ovo pitanje”, rekla je Bilibani.

Projektom će biti obuhvaćeno 60 mladih ljudi koji će kroz radionice i kampove za mlade jačati sposobnosti za stvaranje prihoda. Pored toga, 12 mladih diplomaca iz različitih profesija sprovodiće aktivnosti na opštinskom nivou u školama sa decom.  

"Jedan deo našeg projekta radi sa omladinom od 18 do 25 godina gde će ti mladi ljudi kroz kampove, radionice i implementaciju 18 malih projekta učiti kako da komuniciraju, kako da se predstave na intervjuu, kako da pišu motivaciono pismo, kako da pišu biografiju i kako da napišu i implementiraju projekat u svojim opštinama", navela je Bilibani. 

Na kraju projekta biće održan seminar na kojem će učesnici imati priliku da se bore za 18 malih projekata. Tema projekta nije određena, a jedino je bitno da oni budu u skladu sa potrebama te opštine. 

"Naših šest različitih opština i 60 mladih ljudi dobija 18 malih projekata. Projekti mogu da budu na različite teme, samo je bitno da su u skladu sa potrebama opštine. Tako da ukoliko neko želi da piše projekat, koji je u vezi sa zagađenjem vazduha može da napiše takav projekat", rekla je Melis Bilibani. 

Nakon toga sledi letnji kamp na kojem će učesnici imati priliku da predstave svoje projekte. 

"Kada mladi ljudi završe sa implementacijom svojih projekata oni odlaze na letnji kamp gde će predstaviti svoje projekte, a par najboljih projekata ide na seminar na kojem će dodatno da govore o svojim projektima i dobiće sertifikate", rekla je Melis Bilbani. 

Pored ovog projekta Caritas radi na još dva projekta, a jedan od njih odnosi se na pred predškolsko obrazovanje. Ovaj projekat koji sprovodi se u 22 opštine i obuhvata sve zajednice koje žive na Kosovu. 

"Tu mi imamo cilj da podučavamo edukatore koji rade sa decom od četri do šest godina. Na tom projektu mi imamo akreditovan program koji se bazira na novoj metodologiji rada sa decom. Kada se taj trening završi mi putem saradnje sa opštinom dajemo svu potrebnu opremu za učitelje u tim školama", rekao je Krešnik Baša. 

Drugi projekat koji se zove Siret-projekat odnosi se na poljoprivredu. Ovim projketom radi se na povećanju proizvodnje i obradivih površina, poboljšanju njihovih prihoda od prodaje jagodičastog voća, lekovitog aromatičnog bilja i drugih šumskih proizvoda, razvoju njihovih proizvodnih kapaciteta i izgradnji jačih lanaca vrednosti. 

"Putem tog projekta mi podržavamo tržišne aktere na povećanje proizvodnje i povećanje obradivih površina. Ono što mi želimo da postignemo tim projektom je da kada se naš projekat završi ostane nešto što je održivo i što može da pomogne tim farmerima i akterima da rade pozitivno i u buduće", rekao je Krešnik Baša 

Caritas radi i na novim projektima, a neki od njih su "Jeni" i "Mardi" koji bi javnosti trebali da budu predstavljeni januara iduće godine. 

 


27/10/2021 10:38
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar