posao na kosovu

posao na kosovu
POZIV ZA PRIJAVU ČLANA CIVILNOG DRUŠTVA
Adresa:Kancelarija predsednika Kosova, zgrada Skupštine, Trg Majke Tereze, bb. 10 000 Priština, Kosovo
Telefon:+ 383 (38) 200 12 503; +383 (38) 211 650
e-mail:zprk@president-ksgov.net

POZIV ZA PRIJAVU ČLANA CIVILNOG DRUŠTVA ZA IZBOR KANDIDATA ZA GENERALNOG REVIZORA

 

 

Kancelarija predsednice Kosova (KPRK) traži predstavnika civilnog društva koji će biti deo Izborne komisije za upravljanje procesom izbora kandidata za generalnog revizora.

Kandidati koji se prijavljuju treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 

  1. Da imaju dokazano iskustvo na dotičnom polju računovodstva, revizije, javnih finansija ili javne uprave (administracije).
  2. Da budu angažovani u organizaciji civilnog društva, kojoj je najmanje 3 poslednje godine posebno polje delatnosti u dotičnoj oblasti (računovodstvo, revizija, javne finansije ili javna uprava (administracija)).

Da nominuje nekog kandidata/ kandidatkinju, OCD treba da preda sledeću dokumentaciju:

 

  1. CV kandidata koji je nominovan/ kandidatkinje koja je nominovana;
  2. Motivaciono pismo (maksimalno 1 strana) kao dokaz o njihovom iskustvu OCD-u i o iskustvu kandidata u dotičnoj oblasti.
  3. Potvrdu o registrovanju OCD-a i (maksimalno 1 strana) opis misije i delatnosti organizacije.

Kompletirana dokumenta treba predati na e-mail: info@civikos.net ili preko pošte na adresu: Platforma CiviKos, Ul. Bedrija Pejanija (Bedri Pejni) br. 7/A, 10000 Priština.

 

Poslednji rok za predaju dokumenata je: 30.04.2021. godine u 17.00 časova.

Foto:
Dokument:


Lokacija: Kancelarija predsednika Kosova, zgrada Skupštine, Trg Majke Tereze, bb. 10 000 Priština, Kosovo
Trajanje oglasa: 28-04-2021 16:52 do 28-01-2022 16:52

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar