posao na kosovu

posao na kosovu
Opština Gračanica: Javni poziv
Adresa:Улица Цара Лазара б.б. Грачаница 10500
Telefon:038/776-561
e-mail:opstinagracanica@gmail.com

Opština Gračanica: Javni poziv za izbor dva predstavnika Komisije za procenu iz grupe spoljnih eksperata

Pozivaju se zainteresovani pojedinci i predstavnici nevladinih organizacija za podnošenje Aplikacija za izbor člana Komisije za procenu ponuda podnetih na Javnom pozivu za javnu finansijsku podršku projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti obrazovanja, kulture, omladine i sporta.

Kandidati moraju da imaju višegodišnje iskustvo u radu sa nevladinim organizacijama ili nezavisnim agencijama i da nisu osuđivani za krivična dela.

Izabrani kanididati dužnost člana Komisije obavljaju bez naknade.

Uz aplikaciju neophodno je poslati i kratku biografiju sa podacima o radnom iskustvu.

Aplikacije se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu: Opština Gračanica, ulica Cara Lazara bb, 10500 Gračanica najkasnije do 12.05.2021. godine.

Foto:
Dokument:


Lokacija: Улица Цара Лазара б.б. Грачаница 10500
Trajanje oglasa: 07-05-2021 13:36 do 07-12-2021 13:36

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar