posao na kosovu

posao na kosovu
Novinarska nagrada UNDP
Oglašivač:UNDP Kosovo
Adresa:Pristina
Telefon:-Phone: +381 (0) 38 249066
e-mail:-E-mail: registry.ks@undp.org

 

Novinarska nagrada za doprinos borbi protiv korupcije 2018

 

UNDP Kosovo, kroz svoj projekat Podrška naporima u borbi protiv korupcije na Kosovu, (SAEK II), koji pomažu i podržavaju Vlada Švajcarske - SDC i Vlada Danske - DANIDA, sa zadovoljstvom objavljuju konkurs za Novinarsku nagradu u vezi sa borbom protiv korupcije za 2018. godinu.

 

Ova nagrada odaje javno priznanje doprinosu hrabrih novinara koji preko svojih priča podižu svest o korupciji i razotkrivaju slučajeve koji bi inače prošli neprimećeni. 

Ove priče će biti ocenjivane na osnovu svog društvenog uticaja, ostvarenih rezultata i novinarskog kvaliteta i standarda.

Rok za prijavu: Petak, 16. novembar 2018, 17:00 časova.

Pravo učestvovanja imaju:

Pozivaju se i ohrabruju da se prijave novinari sa Kosova, sa pričama koje služe borbi protiv korupcije, koje su objavljene, i/ili emitovane u kosovskim medijima tokom perioda između 25 oktobra 2017 i 25 oktobra 2018. godine.  

Svaki novinar može da dostavi do tri priče; u okviru priče, novinar može da dostavi seriju članaka/emisija koje se direktno odnose na predmetnu priču/istraživanje.  

Prijavljivanje i podnošenje radova:

 • Originalne priče/serije moraju da se pošalju na sledeću e-mail adresu:

saek.ks@undp.org;

 • Originalne priče/serije mogu se takođe dostaviti i na sledeću adresu:

 

Za novinarsku nagradu u borbi protiv korupcije

United Nations Development Programme

Ulica Zagrebačka br. 39, Dragodan

10000 Priština, Kosovo

 

 • Direktne prijave ili nominacije su prihvatljive forme originalnih prijava za nagrade;
 • Originalne priče moraju se dostaviti na izvornom jeziku (albanski i/ili srpski) i na engleskom, ako je dostupno;
 • Video radovi se moraju poslati preko jedne od sledećih platformi, kao što su: DropBox, Google Drive, itd; uz dostavljanje linka u prijavi podnetoj e-mail-om;
 • Prijave moraju imati naslovnu stranicu koja ukratko opisuje kako su gore navedeni kriterijumi ispunjeni, a uz ovo treba da ide i CV novinara;
 • Dobitnici nagrada će biti proglašeni na zvaničnoj ceremoniji u ponedeljak, 10. decembra 2018. godine;
 • Prijave koje budu dostavljene posle predviđenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Kriterijumi za evaluaciju:

 • Vrednost priče i opšti društveni uticaj;
 • Korišćenje kredibilnih podataka i izvora;
 • Bavljenje korupcijom na jedinstven analitički način;
 • Stepen težine i logističkih izazova (korišćene tehnike istraživačkog novinarstva);
 • Analitika društvenih mreža;

Metoda evaluacije:

Proces ocenjivanja prijava će biti iz tri nivoa:

 • Sve primljene priče biće najpre pregledane i ocenjivane u odnosu na tehničke specifikacije;
 • Prva komisija, sačinjena od 5 članova (Švajcarska kancelarija za saradnju, Ambasada SAD, UNDP, kosovska Agencija za borbu protiv korupcije) razmatraće kompletirane prijave i napraviće uži spisak najboljih prijava na osnovu postavljenih kriterijuma. Nakon što prijave budu svedene na uži izbor, ista komisija će glasati za najbolju prijavu sa užeg spiska;
 • Druga komisija, sačinjena od 5 članova koje imenuje Asocijacija novinara Kosova (ANK), ocenjivaće aplikacije iz užeg izbora i izabraće najbolju prijavu između onih iz užeg izbora. Članovi komisije ne mogu biti članovi Odbora ANK-a i ne mogu biti povezani sa lokalnim medijima;
 • Treća evaluacija vodiće se putem glasanja građana na platformi društvene mreže;
 • Sva tri nivoa evaluacije imaju težinu od po 33% od ukupnog broja poena.

 

Novinarska nagrada u borbi protiv korupcije:

Novinar čija priča bude izabrana za najbolju biće nagrađen sa 3.000 Evra.

Tri najbolje priče dobiće priznanje, a autori će biti uzeti u razmatranje za mogućnosti za dalje obuke.

 

 

Foto:

Oglašivač:UNDP Kosovo
Lokacija: Kosovo, UN Administered Territory
Trajanje oglasa: 08-11-2018 09:55 do 16-11-2018 11:55

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar