posao na kosovu

posao na kosovu
Caritas Switzerland in Kosovo - Konkurs
Adresa:-
Telefon:-
e-mail:info@caritas.ch

Konkurs

Mentori mladih stručnjaka (asistenata u nastavi u osnovnoj školi) (honorarno; ugovor o usluzi)

Projekat: Intercultural Resources in Kosovo (INTERK)

Švajcarski Caritas (CaCH) sprovodi projekte na Kosovu više od 20 godina. U strateškom periodu 2021–2025, CACH planira i sprovodi projekte zasnovane na na dugogodišnjem iskustvu CaCH -a na Kosovu kao i na potrebama Kosova i njegovog stanovništva. Fokus je na stvaranju prihoda i migraciji.

Projekat INTERK (Interkulturni resursi na Kosovu) odnosi se na ostvarivanje prihoda mladih ljudi svih etničkih grupa koje žive na Kosovu. Kroz radionice, kampove za mlade kao i 18 malih projekata, jačaće se sposobnosti za stvaranje prihoda za 50-oro mladih ljudi. Pored toga, 12 mladih diplomaca iz različitih profesija sprovodiće aktivnosti na opštinskom nivou u školama sa decom, a seminar sa 30 učesnika biće održan na kraju projekta.

Opšti cilj projekta INTERK je da doprinese većem društvenom približavanju na Kosovu.

INTERK projekat je moguć zahvaljujući finansijskom doprinosu Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i CACH -a.

Opis mentora:

Mentori su konsultanti/vodiči mladih stručnjaka (pripravnika) koji su nedavno diplomirali ili su studenti na poslednjoj godini studija i žele da steknu više profesionalnog iskustva kao asistenti nastavnika. Mladi stručnjaci sprovode aktivnosti sa školskom decom. Oni organizuju aktivnosti za decu kako bi doprineli svom ličnom i profesionalnom razvoju i postali građani koji su otvoreni za međuetničku koheziju i multikulturalizam.

Od mentora se očekuje solidno iskustvo od najmanje 5 godina rada sa decom i njihovom inkluzijom u nastavu. Oni su iz različitih oblasti studija (pedagogija, psihologija, logopedija, socijalni rad, obrazovanje, nauka). Oni će mentorisati, voditi i savetovati mlade stručnjake na njihovom stažiranju u školama u odabranim opštinama. U okviru projekta INTERK, CaCH sarađuje sa državnim školama i 6 odabranih opština (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce). Tako će 6 mentora (po 1 u svakoj opštini) obavljati mentorstvo za 2 mlada stručnjaka.

Mladi stručnjaci će biti angažovani kao asistenti nastavnika i moderatori zabavnih aktivnosti. Kao asistenti nastavnika, mladi stručnjaci sprovodiće aktivnosti na inkluziji ugrožene dece u učionici; kao moderatori, organizovaće aktivnosti nakon škole sa 20 dece iz nekoliko odeljenja u okviru škole. Naslov aktivnosti je „Slavljenje različitosti kroz umetnost, muziku, sport (dramska pozorišta, društvene igre itd.)“ Kroz ove aktivnosti, mladi stručnjaci će učenicima pokazati raznolikost i multikulturalizam, a steći će dragoceno iskustvo radeći sa decom. Očekuje se da će mladi stručnjaci tokom školske godine podržati više od 240 školske dece u svih 6 opština.

Mlade stručnjake kroz stažiranje vode profesionalni mentori. Mladi stručnjaci će postavljati pitanja i tražiti savete u slučaju da naiđu na prepreke u sprovođenju svojih aktivnosti. Od mentora se očekuje da im pruže podršku i praktične savete koji će podržati mlade stručnjake u profesionalnom rastu. I mentori i mladi stručnjaci će takođe biti u bliskoj saradnji i podnosiće izveštaje lokalnim opštinskim koordinatorima (LOK).

Od mladih profesionalaca i mentora se očekuje da šalju nedeljne i mesečne izveštaje, kao i tabele u kojima će se pratiti vreme njihovog rada.

Deo aktivnosti sa školskom decom biće i multietnička izložba crteža, uključujući školsku decu, roditelje i nastavnike. Ovaj događaj biće organizovan krajem školske godine, ili početkom naredne akademske

godine.

Kancelarija CaCH na Kosovu traži 6 (šest) kandidata (po jedan u svakoj od 6 izabranih opština) za pozicije mentora koji će biti angažovani honorarno preko ugovora o usluzi u okviru projekta INTERK.

Kandidati sa prebivalištem u jednoj od sledećih opština će imati prednost: Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce.

Ativnosti će započeti novembra 2021. godine s početnim ugovorom na tri meseca, s mogućnošću produženja na ukupno 10 meseci.

Rezime pozicije:

Odgovarajući mentor će biti mentor, konsultant i savetnik 2 (dva) mlada stručnjaka u svojoj opštini i pod nadzorom lokalnog opštinskog koordinatora sa sedištem u istoj opštini. Mentorstvo uključuje usmeravanje, savetovanje i slušanje mladih stručnjaka.

Mentor je plaćen 190 EUR mesečno (bruto) i angažovan je putem ugovora o uslugama na ukupno najviše 10 meseci.

Mentor će obavljati svoje zadatke ukupno 6 sati nedeljno.

Osnovna zaduženja:

• Mentoriranje 2 (dva) Mlada stručnjaka i pružanje stručne konsultacije mladim stručnjacima;

Ukupno 4 sata nedeljno. Mentorstvo uključuje usmeravanje, savetovanje i slušanje mladih

stručnjaka.

• Izveštaj o konsultacijama i procesu sprovođenja aktivnosti, 2 sata nedeljno.

Potrebne kvalifikacije:

• Najmanje pet godina iskustva u radu sa decom i inkluziji.

• Magistar pedagogije, psihologije, logopedije, socijalnog rada, obrazovanja ili srodnih nauka.

• Odlično poznavanje jezika (proverite radni jezik u tabeli ispod!)

• Stanovanje u jednoj od ciljnih opština (pogledajte spisak opština u tabeli ispod)*.

• Otvorenog uma i posedovanje ideja o tome kako integrisati decu različitog porekla u društvenu

dinamiku odeljenja.

Potrebne kvalifikacije prema opštinama pogledati u rubrici dokument koja se nalazi na dnu oglasa.

Postupak aplikacije:

Molimo vas da svoju prijavu pošaljete u PDF formatu (CV i motivaciono pismo) putem e-pošte na

cfurrer@caritas.ch, CC: mbilibani@caritas.ch u polju za naslov navodeći M-INTERK i naziv vaše opštine.

Rok: 20. oktobar 2021

 

Foto:
Dokument:


Lokacija: Kosovo Polje, Gračanica, Kamenica, Obilić, Prizren i Štrpce
Trajanje oglasa: 13-10-2021 15:45 do 31-12-2021 15:45

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar